top of page

Auktoriserat bokföringsföretag

Räkenskapsstöd du kan lita på

banner_SVE.jpg
VI ERBJUDER

To Streker Ekonomi AB är ett auktoriserat bokföringsföretag med omfattande kompetens inom redovisning, finansiell rådgivning och årsredovisning. Vi har en varierad och spännande kundportfölj som levererar mest i finansiella tjänster och rådgivning inom bokföring och årsredovisning.

Bokföring
Rådgivning
BOKFÖRING
Redovisning och bokföring

Våra bokförings och redovisnings tjänster erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar som formas efter dina specifika behov.

Löneadministration

Löneadministration kan vara både komplicerat och tidskrävande. Era viktigaste tillgångar, de anställda, förväntar sig dock att löneutbetalning ska ske smidigt, förutsägbart och att löneadministrationen är en strömlinjeformad process utan fördröjning och problem.

Mer komplexa tjänster

Kostnadshantering

Månatliga avstämningar

Skattedeklarationer

Årsrapporter

Kassaflödeshantering

 
RÅDGIVNING
Redovisning

Vi hjälper våra klienter/kunder att skapa den bästa redovisningsmodellen för deras behov.

Affärsutveckling

För alla typer av framgångsrika företag är det av avgörande betydelse att hantera sina tillgångar och resurser så effektivt som möjligt. Vi förstår de dagliga utmaningarna för dig och dina anställa och hur det vardagliga arbetet begränsar er tid att fokusera på affärsutveckling. Vi använder oss av teknologi och kunskap för att på bästa sätt tillgodose dig och dina behov samtidigt som du får de verktyg du behöver för att effektivisera ditt arbete. Detta ger dig möjligheten att lägga mindre tid på administration och finansiering, och mer tid på att uppnå målen för ditt företags kärnverksamhet.

Startup(Sverige)

Vi erbjuder våra kunder rådgivning under uppstartsfasen, från företagsregistrering till rådgivning och strategiska mål.

 
Affärsrådgivning

Våra specialister på affärsrådgivning finns tillgängliga för dig oavsett om företaget befinner sig i uppstartsfasen, med fokus på expansion eller om det är att förbereda inför en försäljning. Vårat team erbjuder den support du behöver för att skapa ett effektivt och framgångsrikt företag.

KONTAKTA OSS
 

Vänligen kontakta oss för ett icke-bindande samtal eller möte.

 
 
bottom of page